Voiteluaineet

Lisäaineet

Power Up Oil Additive Öljynlisäaine

Power Up Oil Additive on laajalti käytetty öljynlisäaine, joka tehostaa moottorin, voimansiirron, taka-akselin ja hydrauliöljyjen voiteluvaikutusta. Käytetään kaikkialla missä tarvitaan hyvää voitelua.

PoWer Up öljynlisäainetta voidaan lisätä lähes kaiken tyyppisiin öljyihin. Öljynlisäaine omaa hyvän tartuntakyvyn, myös silloin kun kone ei ole käynnissä. Öljynlisäaine pysyy metallipinnalla ja antaa täyden voitelun, erityisesti kriittisillä hetkillä, kun moottoria ollaan käynnistämässä.

Oil additive – öljynlisäaine vähentää kitkaa, lämpöä ja kulumista. Suojelee moottoria yhtä hyvin niin korkeissa, (erittäin hyvää turbo käyttöön) kuin alhaisissa lämpötiloissa. Pitää moottorin puhtaana karstasta ja muista epäpuhtauksista. Lisää tehoa ja laitteiden käyttöikää, sekä säästää polttoainetta vähentämällä liikkuvien osien kitkaa. (Testit osoittavat jopa 2,5 kertaisen käyttöiän lisäyksen). Täyden hyödyn saadakseen riittää vain 3% lisäys jo käytössä olevaan öljyyn.

-Ominaispaino 16 °C                    13.1 API
-Leimahduspiste                           126 °C
-Syttymislämpötila                        > 200 °C
-Viskositeetti 40 °C 53.4 SUS        (8.40) cSt
-Viskositeetti 100 °C 34.9 SUS      (2.60) cSt
-Viskositeetti indeksi                     120
-Jähmepiste ºC, ASTM D 97           – 39 °Cٕ
-Rikki                                                0.638 %
-Total Base No. ASTM D 2896        31.2 mg koh/g Kokonaisemäsluku

Öljynlisäaine tehostamaan voiteluöljyjen vaikutusta.

Öljymäärä       3%         1%
1 l                   0,3 dl     0,1 dl
4 l                   1,2 dl     0,4 dl
6 l                   1,8 dl     0,6 dl
25 l                 7,5 dl     2,5 dl

KT-tiedote

Power Up Dieselinlisäaine

Dieselin lisäaine on monivaikutteinen lisäaine diesel moottoreille. Dieselin lisäaine puhdistaa ja voitelee suuttimet ja jakajan sekä koko polttoainejärjestelmän. Nostaa polttoaineen Cetan-arvoa 3-4 yksikköä, parantaen taloudellisuutta, suorituskykyä ja kylmäkäynnistyvyyttä. Estää vaahdon muodostumisen tankkauksen yhteydessä sekä parafiinin saostumista talvella ja erottaa veden tehokkaasti polttoaineesta. Estää myös ruostumisen ja syöpymisen polttoainejärjestelmässä. Pidentää dieselin varastointiaikaa.

Dieselin lisäainetta voidaan käyttää ympärivuoden. Jatkuvalla käytöllä taataan paras lopputulos.

-Tiheys 15 °C                   946 kg/ m3
-Viskositeetti 40°C          5,84 mm2/s
-Viskositeetti 100°C        2.0 mm2/s
-Leimahduspiste             79 °C
-Jähmettymispiste          alempi kuin -51 °C

Lisäainetta käytetään 1 litra 1000 polttoainelitraan.

KT-tiedote